Privacy

Privacybeleid VrouwenWoensdag

VrouwenWoensdag respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie van haar deelnemers die zich hebben ingeschreven voor een workshop en/of Event vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke informatie wordt dan ook zorgvuldig verwerkt en uitsluitend gebruikt in overleg met de ingeschreven deelnemer. VrouwenWoensdag zal  persoonlijke gegevens dan ook niet aan derden verkopen.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Een deelnemer vult via de website haar naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens in. Deze persoonlijke informatie hebben we nodig om de inschrijving definitief te maken en je tussentijds op de hoogte te houden van het verloop en doorgang van de workshop. VrouwenWoensdag deelt deze  persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) van de deelnemer met de thema-expert die de workshop verzorgt en waarvoor die deelnemer zich via de website heeft ingeschreven. De thema-expert stuurt de deelnemer een bevestiging van de inschrijving en de laatste informatie via de mail toe. In het kader van dienstverlening legt VrouwenWoensdag de contactgegevens van de ingeschreven (en geregistreerde) deelnemer vast in een bestand en gebruikt deze gegevens om de digitale nieuwsbrief van VrouwenWoensdag te versturen. Schrijft een deelneemster zich in voor een workshop en/of Event, dan wordt zij automatisch ingeschreven voor onze digitale nieuwsbrief. De deelneemster kan zich hiervoor te aller tijde afmelden.

Beveiliging gegevens
De persoonlijke gegevens die in de database vastgelegd worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld en automatisch worden opgeslagen in een database op een server van een vertrouwd hostingbedrijf. Verder heeft VrouwenWoensdag anti –spam maatregelen genomen. VrouwenWoensdag beschermt de contactgegevens van de deelnemers, maar is niet aansprakelijk door eventuele schade door derden.

Clickgedrag
Op de website www.vrouwenwoensdag.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde paginas. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat VrouwenWoensdag haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
VrouwenWoensdag behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Check daarom regelmatig deze pagina waarop we altijd de laatste versie van het privacybeleid van VrouwenWoensdag zullen hebben staan.

Vragen
Heb je nog vragen over het privacybeleid van VrouwenWoensdag, neem dan contact met ons op. Je kunt tevens contact opnemen als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je gegevens.

Het Privacybeleid van VrouwenWoensdag is voor het laatst op 5 februari 2013 gewijzigd.